Wicell Network

 1. HYBRID WIFI MESH serial

  WiFi Thông Minh
  1. Lắp Đặt Và Cấu Hình Wicell-AP Cơ Bản

   Lắp đặt và cấu hình thiết bị phát sóng wifi Wicell-AP cơ bản
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. Lắp Đặt Và Cấu Hình Wicell Controller

   Hướng dẫn lắp đặt và cấu hình thiết bị quản lý tập trung hybrid wicell controller
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  3. Tài Liệu_Phần Mềm

   Tải tài liệu, hướng dẫn sử dụng, phần mềm, license,...
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   RSS
  4. Các Sự Cố Thường Gặp Và Cách Khắc Phục

   Một số lỗi thường hay gặp và cách khắc phục
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
 2. AP_MAX serial

  WiFi Thông Thường
  1. Lắp Đặt Và Cấu Hình Wicell-AP Cơ Bản

   Hướng dẫn lắp đặt và cấu hình các thiết bị phát sóng wifi Wicell dòng AP-Max
   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   9
   RSS
  2. Lắp Đặt Và Cấu Hình Wicell Controller

   Hướng dẫn lắp đặt và cấu hình thiết bị phát sóng wifi có sử dụng Controller
   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   5
   Mới nhất: Device Group admin, 11/9/17
   RSS
  3. Tài Liệu_Phần Mềm

   Download tài liệu và hướng dẫn sử dụng
   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   3
   RSS
  4. Các Sự Cố Thường Gặp Và Cách Khắc Phục

   Một số sự cố thường gặp và cách khắc phục
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   RSS
 3. WIFI MARKETING

  Giải pháp wifi marketing chuyên nghiệp
  1. Mô Hình Lắp Đặt

   Mô hình lắp đặt hệ thống wifi marketing Wicell
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. Phần Mềm _ Thiết Bị

   Phần mềm và thiết bị wifi marketing Wicell
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  3. Tính Năng

   Giới thiệu một số tính năng Wicell wifi marketing
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  4. Quản Trị

   Quản trị hệ thống wifi marketing Wicell
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  5. Download Tài Liệu

   Download tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống wifi marketing Wicell
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
 4. WICAM_IP CAMERA

  Camera Thông Minh
  1. Tài Liệu_Phần Mềm

   Tài liệu hướng dẫn và phần mềm điều khiển IP Camera Wicam
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. Lắp Đặt Và Cấu Hình

   Hướng dẫn lắp đặt và cấu hình camera IP Wicam
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
 5. KIẾN THỨC VỀ WIFI

  Tổng hợp một số kiến thức tổng quan về wifi
  1. Tin Tức

   Tin tức về công nghệ mạng không dây
   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   Mới nhất: Chuẩn Wi-Fi 802.11ax Sangvnnw, 10/8/18
   RSS
  2. Thủ Thuật

   Một số thủ thuật nâng cao hiệu suất hoạt động của wifi
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   2
   RSS
  3. Công Cụ Phân Tích WiFi

   Một số công cụ hỗ trợ phân tích hiện trạng hệ thống wifi
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   2
   RSS